Trainer's Statistics as on 28-Feb-2021

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 25 21 14 9 101 24.75
S. K. Sunderji 18 23 10 16 120 15
D. Todywalla 10 10 9 3 56 17.86
Adhiraj S Jodha 10 8 15 14 114 8.77
M. Narredu 9 4 5 8 55 16.36
Narendra Lagad 7 11 15 16 150 4.67
Vishal Gaikwad 7 6 7 6 48 14.58
Altaf Hussain 6 3 2 0 26 23.08
Karthik G. 6 3 1 5 59 10.17
Imtiaz A. Sait 4 7 11 11 95 4.21
M. K. Jadhav 4 5 7 3 39 10.26
Sanjay Kolse 4 5 1 3 24 16.67
Faisal A. Abbas 3 9 3 8 53 5.66
Nazzak B Chenoy 3 4 6 1 27 11.11
Deepesh Narredu 3 2 5 2 27 11.11
Bezan Chenoy 3 2 2 5 19 15.79
Hosidar Daji 2 6 1 0 18 11.11
Altamaash Ahmed 2 2 5 7 41 4.88
S. S. Shah 2 2 3 2 20 10
Himmat Singh 2 1 0 1 4 50
Shazaan Shah 2 0 1 2 33 6.06
Ivor Fernandes 2 0 0 1 19 10.53
S. S.Attaollahi 2 0 0 0 2 100
A. M. Jadhav 1 3 2 3 12 8.33
Rehanullah Khan 1 2 1 4 27 3.7
Nosher Cama 1 1 7 2 39 2.56
Asad Siddiqui 1 1 0 1 8 12.5
S. N. Joshi 1 0 4 1 28 3.57
Subhag Singh 1 0 1 2 17 5.88
N. Karanjawala 0 1 0 1 8 0
S. Padmanabhan 0 1 0 0 1 0
S. Waheed 0 0 2 0 24 0
Zadmal Singh 0 0 1 0 10 0
H. J. Antia 0 0 0 2 24 0
Prasanna Kumar 0 0 0 1 1 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 1 12 0
Adil Dajee 0 0 0 1 9 0
R H Sequeira 0 0 0 0 1 0
Srinivas Reddy 0 0 0 0 2 0
Vinesh 0 0 0 0 12 0
C. Rajendra 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

conradVILLOOPOONAWALLA GROUPYeravada-Stud-&-Agricultural-Farm