Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/rwitc/public_html/jockeyStatistics.php:1) in /home/rwitc/public_html/bootstrap.php on line 3
Home - RWITC RWITC

Jockey's Statistics as on 04-Apr-2021

JOCKEY WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
A. Sandesh 32 21 13 9 121 26.45
P. S. Chouhan 28 15 15 14 109 25.69
P. Trevor 25 15 14 15 94 26.6
C. S. Jodha 10 10 11 12 89 11.24
Neeraj Rawal 9 18 15 5 93 9.68
S. Zervan 9 14 6 9 77 11.69
T. S. Jodha 8 12 13 16 100 8
N. S. Parmar 7 13 14 13 84 8.33
P. S. Kaviraj 6 10 7 13 111 5.41
Bhawani Singh 6 7 8 8 87 6.9
Kirtish Bhagat 6 2 1 2 21 28.57
Akshay Kumar 6 1 4 2 19 31.58
Suraj Narredu 6 1 2 0 13 46.15
Aniket Karande 5 1 4 2 47 10.64
K. Nazil 4 7 10 2 84 4.76
Yash Narredu 4 2 0 3 15 26.67
A. S. Peter 3 8 9 5 62 4.84
Dashrath Singh 3 6 11 11 74 4.05
Y. S. Srinath 3 4 3 1 23 13.04
M. S. Deora 3 3 4 3 39 7.69
H. Zeeshan 3 0 1 2 36 8.33
J. Chinoy 2 7 7 10 57 3.51
Raghuveer Singh 2 0 2 0 22 9.09
M. Ayyar 1 6 1 5 44 2.27
A. Prakash 1 3 1 2 28 3.57
S. A. Amit 1 2 2 3 41 2.44
A. Imran Khan 1 2 1 3 13 7.69
Santosh G. 1 2 0 3 29 3.45
Vishal N. Bunde 1 1 3 1 22 4.55
Shrikant Kamble 1 1 1 1 11 9.09
Nirmal Jodha 1 0 0 3 16 6.25
Prashant P. Dhebe 1 0 0 1 7 14.29
Shahrukh Khan 1 0 0 0 9 11.11
S. Mosin 1 0 0 0 4 25
D. R. Shubham 1 0 0 0 20 5
R. Ajinkya 0 3 3 3 23 0
Amyn Merchant 0 2 4 7 48 0
Gagandeep Mann 0 1 1 3 10 0
P. Shinde 0 1 1 0 7 0
S. John 0 1 0 1 7 0
Akshay 0 1 0 0 8 0
S. J. Sunil 0 0 4 2 20 0
Kishore Kadam 0 0 2 2 7 0
S. G. Prasad 0 0 1 1 15 0
Vikram Jodha 0 0 1 0 8 0
P. Vinod 0 0 1 0 6 0
K. Pranil 0 0 0 2 5 0
N. B. Kuldeep 0 0 0 1 30 0
N. Nadeem 0 0 0 1 5 0
Vikram Walkar 0 0 0 0 3 0
Antony Raj S. 0 0 0 0 3 0
Hanumant Singh 0 0 0 0 6 0
Akshay Gaikwad 0 0 0 0 7 0
S. Joseph 0 0 0 0 4 0
Satish Nayak 0 0 0 0 2 0
S. Sunil 0 0 0 0 1 0
S. Sameer 0 0 0 0 2 0
S. P. Ranjane 0 0 0 0 2 0
N. Rawal 0 0 0 0 3 0
R. Rupesh 0 0 0 0 3 0
Shailesh Shinde 0 0 0 0 12 0
R. Shelar 0 0 0 0 1 0
Zameer Sayyed 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

BTCRCTCconradDRCPOONAWALLA GROUPpanchshilRM&Rukmani-Goculdas1rattonseyKingfisher Ultrawirhoausha-stud-farmVILLOOYeravada-Stud-&-Agricultural-Farmwadia