JOCKEYS LICENSED FOR THE SEASON 2021/22

" A" Licensed Jockeys  (as of 9th September 2021)

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

A. Sandesh

52

25

R. Ajinkya

53.5

2

Akshay

58

26

R. Rupesh

58

3

Akshay Gaikwad

53

27

R. Shelar

54

4

Amyn Merchant

51

28

Raghuveer Singh

49

5

B. Nikhil

49

29

S. A. Amit

51

6

Bhawani Singh

54

30

S. G. Prasad

50

7

C. S. Jodha

52.5

31

S. J. Sunil

52

8

D. A. Naik

58

32

S. Joseph

55.5

9

D. R. Shubham

52

33

S. Mosin

55

10

Dashrath Singh

51

34

S. P. Ranjane

56.5

11

H. Zeeshan

46

35

S. S. Baria

48

12

Hanumant Singh

53

36

S. Sameer

55

13

J. Chinoy

53

37

S. Sunil

58

14

J. Pradeep

52

38

S. Zervan

53

15

K. Nazil

49

39

Santosh G.

52

16

Kishore Kadam

55.5

40

Satish Nayak

52

17

M. Ayyar

52

41

Shahrukh Khan

57

18

N. B. Kuldeep

51

42

Shailesh Shinde

51.5

19

N. Nadeem

43

43

Shrikant Kamble

52

20

N. S. Parmar

48

44

T. S. Jodha

53

21

Neeraj Rawal

50

45

Vikram Jodha

54

22

Nirmal Jodha

51

46

Vikram Walkar

56

23

P. S. Chouhan

53.5

47

Vishal N. Bunde

51

24

P. Trevor

52

48

Yash Narredu

51

 

" Apprentice Jockey"

No.

NAME

Lowest

Riding
Weight

Master Trainer

1

A. S. Peter

49.5

M. Narredu

2

Aniket Karande

50.5

Narendra Lagad

3

Gagandeep Mann

53

M. Narredu

4

Kirtish Bhagat

51.5

P. Shroff

5

P. S. Kaviraj

48

Narendra Lagad

6

P. Vinod

48

Dallas Todywalla

 

" B" Licensed Jockeys

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

No.

NAME

Lowest Riding
Weight

1

C. Umesh

52

2

Ryan Marshall

53.5

3

Prashant P. Dhebe

50

 

SPONSORS

POONAWALLA GROUPYeravada-Stud-&-Agricultural-Farm