Trainer's Statistics

Trainer's Statistics as 07/04/2024

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 32 21 25 20 129 24.81
M. Narredu 22 9 11 12 85 25.88
S. K. Sunderji 15 9 9 14 94 15.96
Imtiaz A. Sait 13 19 14 12 119 10.92
Narendra Lagad 13 18 20 12 197 6.6
Karthik Ganapathy 9 11 11 9 100 9
M. K. Jadhav 9 7 14 2 56 16.07
Adhirajsingh Jodha 8 13 13 15 110 7.27
Dallas Todywalla 8 12 5 5 69 11.59
Faisal A. Abbas 7 5 9 13 91 7.69
Aman Altaf Hussain 7 5 6 5 50 14
H. J. Antia 6 2 1 6 42 14.29
Shazaan Shah 4 8 7 5 49 8.16
Hosidar Daji 4 8 5 9 43 9.3
Vinesh 4 0 1 3 11 36.36
Nazzak B Chenoy 3 8 4 5 40 7.5
S. S. Shah 3 6 1 3 27 11.11
Sanjay Kolse 3 5 3 2 21 14.29
S. Waheed 3 2 4 1 51 5.88
Nosher Cama 3 1 2 0 13 23.08
Behram Cama 3 1 0 4 12 25
Rehanullah Khan 2 2 5 1 15 13.33
Rajesh Narredu 2 1 0 1 4 50
Bezan Chenoy 1 7 1 7 29 3.45
Prasanna Kumar P 1 1 1 1 6 16.67
Vijay Kasbekar 1 0 1 1 7 14.29
Subhag Singh 0 2 3 3 27 0
Deepesh Narredu 0 2 0 0 3 0
S. S. Attaollahi 0 1 2 0 7 0
Sangramsinh N. Joshi 0 1 2 4 19 0
Himmat Singh 0 0 3 0 10 0
Altamaash A. Ahmed 0 0 1 2 13 0
Asad Siddiqui 0 0 1 2 6 0
Adil Dajee 0 0 0 0 1 0
Aravind G. 0 0 0 0 1 0
B. Prithviraj 0 0 0 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 11 0
Warren Singh 0 0 0 0 1 0
Rakesh 0 0 0 1 1 0