Trainer's Statistics

Trainer's Statistics as 18/02/2024

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 20 14 18 13 89 22.47
M. Narredu 17 6 7 9 54 31.48
S. K. Sunderji 12 6 7 9 72 16.67
Imtiaz A. Sait 10 13 9 8 80 12.5
Narendra Lagad 7 9 13 9 116 6.03
Karthik Ganapathy 6 10 9 6 72 8.33
Dallas Todywalla 6 8 2 4 44 13.64
M. K. Jadhav 6 5 7 1 36 16.67
H. J. Antia 6 2 0 3 28 21.43
Adhirajsingh Jodha 5 8 5 9 59 8.47
Faisal A. Abbas 4 5 5 8 61 6.56
Aman Altaf Hussain 3 2 3 3 31 9.68
Shazaan Shah 2 5 7 3 33 6.06
Sanjay Kolse 2 4 2 1 12 16.67
S. S. Shah 2 4 1 3 20 10
Nosher Cama 2 1 1 0 9 22.22
Vinesh 2 0 1 2 6 33.33
Hosidar Daji 1 6 3 7 30 3.33
Bezan Chenoy 1 5 1 3 18 5.56
Nazzak B Chenoy 1 2 3 3 23 4.35
Rehanullah Khan 1 1 4 1 9 11.11
S. Waheed 1 1 1 1 30 3.33
Rajesh Narredu 1 1 0 1 3 33.33
Behram Cama 1 1 0 2 6 16.67
Vijay Kasbekar 1 0 0 0 5 20
Subhag Singh 0 1 2 2 21 0
Deepesh Narredu 0 1 0 0 2 0
Himmat Singh 0 0 2 0 7 0
S. S. Attaollahi 0 0 2 0 4 0
Sangramsinh N. Joshi 0 0 2 4 15 0
Altamaash A. Ahmed 0 0 1 0 9 0
Adil Dajee 0 0 0 0 1 0
B. Prithviraj 0 0 0 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 5 0
Asad Siddiqui 0 0 0 1 2 0
Rakesh 0 0 0 1 1 0