Trainer's Statistics

Trainer's Statistics as 26/03/2023

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 23 22 9 18 107 21.5
Dallas Todywalla 15 19 9 4 86 17.44
Imtiaz A. Sait 15 14 19 12 135 11.11
Narendra Lagad 15 9 9 13 172 8.72
S. K. Sunderji 10 7 17 11 100 10
Altaf Hussain 10 4 5 4 44 22.73
Karthik Ganapathy 8 6 9 7 87 9.2
Hosidar Daji 8 6 6 7 54 14.81
S. Waheed 7 7 5 5 44 15.91
Faisal A. Abbas 7 5 6 5 81 8.64
M. Narredu 6 12 9 11 68 8.82
H. J. Antia 6 8 11 5 70 8.57
M. K. Jadhav 5 3 5 3 34 14.71
Subhag Singh 4 2 3 5 41 9.76
Shazaan Shah 3 7 4 6 42 7.14
Rehanullah Khan 3 2 3 2 39 7.69
Nazzak B Chenoy 2 5 6 4 37 5.41
S. S. Shah 2 4 0 4 30 6.67
A. M. Jadhav 2 2 6 8 37 5.41
Nirad Karanjawala 2 2 1 2 15 13.33
Vinesh 2 1 3 2 14 14.29
Bezan Chenoy 1 2 2 1 21 4.76
Behram Cama 1 2 1 4 17 5.88
Altamaash A. Ahmed 1 1 2 1 10 10
Sanjay Kolse 1 1 2 3 15 6.67
S. S. Attaollahi 1 1 1 1 7 14.29
Arjun Mangalorkar 1 0 0 0 2 50
Nosher Cama 0 3 0 0 12 0
Adhirajsingh Jodha 0 1 2 2 16 0
Deepesh Narredu 0 1 1 0 2 0
Sangramsinh N. Joshi 0 1 1 3 20 0
Adil Dajee 0 1 0 0 2 0
Ivor Fernandes 0 0 2 1 18 0
Darius Byramji 0 0 1 0 1 0
L. D'Silva 0 0 1 0 1 0
G. Shashikanth 0 0 0 0 1 0
Irfan Ghatala 0 0 0 0 1 0
Neil B. Devaney 0 0 0 0 1 0
Rajesh Narredu 0 0 0 0 1 0
S. Narredu 0 0 0 0 2 0
S. Padmanabhan 0 0 0 0 3 0
Asad Siddiqui 0 0 0 1 5 0
Himmat Singh 0 0 0 1 7 0
James E. Mckeown 0 0 0 1 2 0
Parvati Byramji 0 0 0 1 2 0
P. Quinn 0 0 0 1 2 0
S. Ganapathy 0 0 0 1 4 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 1 7 0