Trainer's Statistics

Trainer's Statistics as 27/11/2022

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL MOUNTS WIN %
M. Narredu 2 0 1 2 8 25
Narendra Lagad 2 0 2 1 15 13.33
P. Shroff 2 3 0 2 9 22.22
H. J. Antia 1 2 0 0 12 8.33
Imtiaz A. Sait 1 2 1 0 13 7.69
M. K. Jadhav 1 1 1 0 5 20
S. K. Sunderji 1 0 1 1 7 14.29
S. Waheed 1 1 0 0 5 20
Altaf Hussain 0 0 0 0 4 0
A. M. Jadhav 0 0 1 1 3 0
Behram Cama 0 0 0 1 1 0
Hosidar Daji 0 0 2 0 3 0
Himmat Singh 0 0 0 0 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 1 0
Nazzak B Chenoy 0 0 0 1 3 0
Rehanullah Khan 0 0 0 1 5 0
Shazaan Shah 0 0 1 0 5 0
S. S. Shah 0 0 0 1 1 0
Subhag Singh 0 1 0 0 5 0
Vinesh 0 0 1 0 1 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 0 1 0