Trainer's Statistics

Trainer's Statistics as 17/09/2023

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
Narendra Lagad 10 8 9 7 106 9.43
P. Shroff 9 4 5 4 52 17.31
Adhirajsingh Jodha 8 9 7 6 51 15.69
S. K. Sunderji 6 11 5 1 50 12
Imtiaz A. Sait 5 7 7 10 55 9.09
M. Narredu 5 4 4 8 40 12.5
Faisal A. Abbas 5 2 3 5 39 12.82
M. K. Jadhav 4 5 6 7 34 11.76
Hosidar Daji 4 5 4 2 29 13.79
Karthik Ganapathy 4 3 3 4 41 9.76
Dallas Todywalla 3 3 7 1 41 7.32
Altaf Hussain 3 2 4 3 23 13.04
Nazzak B Chenoy 2 5 5 2 25 8
Shazaan Shah 2 2 1 5 25 8
S. Waheed 2 2 0 2 27 7.41
Behram Cama 2 1 1 1 14 14.29
H. J. Antia 2 0 3 3 36 5.56
Adil Dajee 2 0 1 0 5 40
Nirad Karanjawala 1 2 0 0 6 16.67
Deepesh Narredu 1 1 2 2 12 8.33
Sangramsinh N. Joshi 1 1 0 2 19 5.26
S. S. Attaollahi 1 1 0 2 8 12.5
Asad Siddiqui 1 0 0 0 2 50
Sanjay Kolse 1 0 0 0 7 14.29
Bezan Chenoy 1 0 0 2 15 6.67
S. S. Shah 0 3 1 1 12 0
Nosher Cama 0 2 3 0 12 0
Vinesh 0 2 0 0 4 0
Himmat Singh 0 1 0 2 8 0
Subhag Singh 0 0 2 0 17 0
Rehanullah Khan 0 0 1 1 10 0
Altamaash A. Ahmed 0 0 0 0 2 0
Ivor Fernandes 0 0 0 0 5 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 0 4 0
Warren Singh 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 1 1 0