642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Trainer's Statistics as on 26-Feb-2017

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 24 13 9 6 77 31.17
Imtiaz A. Sait 14 11 16 11 96 14.58
M. Narredu 13 8 7 7 79 16.46
D. Todywalla 12 9 11 11 104 11.54
Narendra Lagad 11 8 9 17 168 6.55
S. K. Sunderji 10 16 15 8 103 9.71
C. D. Katrak 9 7 8 9 94 9.57
Faisal A. Abbas 8 10 14 8 102 7.84
Altaf Hussain 8 6 3 3 55 14.55
Vishal Gaikwad 7 8 4 7 44 15.91
Sanjay Kolse 6 5 6 5 40 15
Adhiraj S Jodha 5 9 8 9 73 6.85
Rehanullah Khan 5 9 4 4 48 10.42
S. Waheed 5 5 5 7 43 11.63
Karthik G. 4 12 4 12 70 5.71
M. K. Jadhav 4 10 4 3 51 7.84
Hosidar Daji 4 2 6 4 37 10.81
H. J. Antia 4 2 4 5 36 11.11
Shazaan Shah 4 2 3 4 16 25
Zadmal Singh 4 1 2 4 19 21.05
Mansoor Shah 3 2 9 3 54 5.56
Nazak Chenoy 3 2 0 0 12 25
Nosher Cama 3 1 6 2 29 10.34
M. P. Jodha 3 1 5 3 39 7.69
S. S.Attaollahi 3 1 0 1 7 42.86
Bezan Chenoy 2 8 2 1 26 7.69
C. Rajendra 2 3 3 6 31 6.45
B. Prakash 2 2 4 4 28 7.14
Vinesh 2 2 4 1 23 8.7
Subhag Singh 2 1 3 1 22 9.09
N. Karanjawala 2 0 0 6 29 6.9
Ivor Fernandes 2 0 0 1 12 16.67
Altamaash Ahmed 1 6 4 1 23 4.35
S. S. Shah 1 2 6 5 34 2.94
S. N. Joshi 1 1 3 2 24 4.17
S. Narredu 1 1 0 0 2 50
S. Padmanabhan 1 1 0 0 2 50
A. M. Jadhav 0 3 2 1 18 0
Arif Patel 0 2 1 2 15 0
Vijay Kasbekar 0 2 0 2 12 0
Adil Dajee 0 1 0 0 7 0
Himmat Singh 0 1 0 0 13 0
Rajesh Narredu 0 0 0 0 1 0
Vinay Lagad 0 0 0 0 4 0
A. Mangalorkar 0 0 0 0 1 0
Asad Siddiqui 0 0 0 0 6 0
Amjad Khan 0 0 0 0 1 0
D. J. Surti 0 0 0 0 4 0
Darius Byramji 0 0 0 0 1 0
Irfan Ghatala 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 0 1 0
Aravind G. 0 0 0 0 2 0