Trainer's Statistics as on 18-Mar-2018

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 34 21 20 10 114 29.82
S. K. Sunderji 18 15 17 7 97 18.56
Imtiaz A. Sait 16 17 16 11 126 12.7
D. Todywalla 15 10 8 11 94 15.96
Adhiraj S Jodha 13 7 9 16 114 11.4
M. Narredu 11 11 8 7 71 15.49
Narendra Lagad 11 7 19 31 201 5.47
Faisal A. Abbas 10 16 8 13 112 8.93
Vishal Gaikwad 9 6 11 8 45 20
M. K. Jadhav 7 16 10 5 60 11.67
Karthik G. 7 10 13 8 93 7.53
Mansoor Shah 7 3 9 5 63 11.11
Nosher Cama 6 7 5 2 29 20.69
Sanjay Kolse 5 7 3 7 47 10.64
C. Rajendra 5 4 4 5 43 11.63
H. J. Antia 5 3 3 1 45 11.11
S. S. Shah 5 2 3 3 26 19.23
Nazak Chenoy 4 7 6 3 25 16
S. Waheed 4 5 8 7 59 6.78
Bezan Chenoy 4 4 5 7 34 11.76
Shazaan Shah 4 4 1 1 23 17.39
Altaf Hussain 3 6 1 9 47 6.38
Rehanullah Khan 3 5 7 8 57 5.26
N. Karanjawala 3 3 5 4 44 6.82
S. N. Joshi 3 3 3 3 46 6.52
Hosidar Daji 3 1 4 4 33 9.09
Altamaash Ahmed 2 4 4 0 15 13.33
M. P. Jodha 2 4 0 3 41 4.88
Bharath Singh 2 1 0 0 4 50
Vijay Kasbekar 1 4 3 0 28 3.57
Subhag Singh 1 4 2 2 37 2.7
C. D. Katrak 1 2 0 8 24 4.17
K.S.V. Prasad 1 1 0 0 2 50
Rajesh Narredu 1 1 0 0 2 50
Vinesh 1 0 5 0 25 4
L. D'Silva 1 0 0 0 1 100
L.V.R.Deshmukh 1 0 0 0 1 100
Zadmal Singh 0 3 2 4 30 0
Asad Siddiqui 0 2 1 0 12 0
Arif Patel 0 1 0 4 11 0
Adil Dajee 0 1 0 1 5 0
S. S.Attaollahi 0 1 0 0 1 0
A. Mangalorkar 0 0 2 0 2 0
Vinay Lagad 0 0 1 0 3 0
S. Ganapathy 0 0 1 0 4 0
Himmat Singh 0 0 0 2 12 0
A. M. Jadhav 0 0 0 1 26 0
Darius Byramji 0 0 0 1 1 0
Prasanna Kumar 0 0 0 1 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 1 4 0
S. Padmanabhan 0 0 0 0 1 0
B. Prakash 0 0 0 0 2 0
Amjad Khan 0 0 0 0 1 0
K. V. Srinivas 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 0 2 0
M. Eshwer 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

A-LA-CARTE SPARTANBahrainBTCDARASHAWEBCOEBCO-2EBCO--3EXCALIBUREFORBES-1GoculdasHRCJACQUELINE-2000-GUINEASKingfisher-Ultra-SignatureMRCPoonawalaGroupRAMASWAMYRCTCROTARYRuia_studRWITCSaldanhaShapoorji-PallonjiSOHNASPARTANStylecrackerVilloo-Ponawalla-OaksWadia-group