Trainer's Statistics as on 29-Apr-2018

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 40 25 25 16 141 28.37
Imtiaz A. Sait 25 26 25 16 180 13.89
S. K. Sunderji 21 18 21 12 126 16.67
Faisal A. Abbas 19 22 16 18 153 12.42
D. Todywalla 19 15 12 12 128 14.84
Adhiraj S Jodha 18 10 10 20 146 12.33
Vishal Gaikwad 14 9 13 9 59 23.73
Mansoor Shah 14 7 12 5 88 15.91
Narendra Lagad 13 13 25 44 290 4.48
M. Narredu 12 14 10 10 90 13.33
M. K. Jadhav 9 17 11 8 76 11.84
Karthik G. 8 11 20 9 118 6.78
Nosher Cama 8 9 7 2 35 22.86
Sanjay Kolse 7 8 4 7 54 12.96
Rehanullah Khan 7 5 9 9 77 9.09
S. N. Joshi 6 7 3 7 66 9.09
Shazaan Shah 6 7 1 2 35 17.14
H. J. Antia 6 5 4 7 57 10.53
C. Rajendra 6 4 6 7 56 10.71
S. S. Shah 6 2 3 3 31 19.35
Nazak Chenoy 5 9 6 3 28 17.86
S. Waheed 5 7 10 8 68 7.35
Altaf Hussain 5 6 5 11 59 8.47
M. P. Jodha 4 6 1 5 59 6.78
N. Karanjawala 4 5 6 6 53 7.55
Bezan Chenoy 4 5 5 7 40 10
Hosidar Daji 3 1 5 4 39 7.69
Altamaash Ahmed 2 7 4 1 23 8.7
Vinesh 2 5 7 2 41 4.88
Vijay Kasbekar 2 4 4 1 36 5.56
Bharath Singh 2 1 0 0 4 50
Subhag Singh 1 4 3 4 49 2.04
C. D. Katrak 1 2 0 8 24 4.17
Rajesh Narredu 1 1 0 0 2 50
K.S.V. Prasad 1 1 0 0 2 50
A. M. Jadhav 1 0 0 1 36 2.78
L. D'Silva 1 0 0 0 1 100
L.V.R.Deshmukh 1 0 0 0 1 100
Zadmal Singh 0 3 4 5 38 0
Arif Patel 0 2 2 4 18 0
Asad Siddiqui 0 2 2 1 18 0
Adil Dajee 0 1 0 1 6 0
S. S.Attaollahi 0 1 0 0 1 0
Himmat Singh 0 0 2 3 17 0
A. Mangalorkar 0 0 2 0 2 0
S. Ganapathy 0 0 1 0 4 0
Vinay Lagad 0 0 1 0 3 0
Amjad Khan 0 0 0 1 5 0
Darius Byramji 0 0 0 1 1 0
Ivor Fernandes 0 0 0 1 10 0
Prasanna Kumar 0 0 0 1 1 0
S. Padmanabhan 0 0 0 0 1 0
B. Prakash 0 0 0 0 2 0
K. V. Srinivas 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 0 2 0
M. Eshwer 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

BoatclubDRCEureka-ForbesHALLMARK1IGCCMYSORENOSHIR-&-DOLLYPOONAWALLA-GROUPPUNE-BOOKMAKERSRADIO-ONE-PUNERAPTAKOSSOUTHERN-COMMANDSRS-GROUPVILLOOYARAVADA