642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Trainer's Statistics as on 22-Jan-2017

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 16 9 6 3 52 30.77
D. Todywalla 9 7 6 9 73 12.33
Narendra Lagad 9 6 6 13 116 7.76
M. Narredu 9 5 7 5 51 17.65
C. D. Katrak 8 7 6 6 70 11.43
S. K. Sunderji 7 11 9 6 73 9.59
Imtiaz A. Sait 7 9 13 7 67 10.45
Vishal Gaikwad 7 5 1 4 29 24.14
Altaf Hussain 7 3 0 3 40 17.5
Rehanullah Khan 5 9 4 2 35 14.29
Faisal A. Abbas 4 7 11 5 67 5.97
M. K. Jadhav 4 7 4 1 36 11.11
Adhiraj S Jodha 4 4 7 9 50 8
Hosidar Daji 4 2 2 4 30 13.33
H. J. Antia 4 1 3 4 26 15.38
Karthik G. 3 7 2 9 41 7.32
Sanjay Kolse 3 4 3 5 29 10.34
M. P. Jodha 3 1 4 1 27 11.11
Zadmal Singh 3 1 2 1 11 27.27
S. S.Attaollahi 3 0 0 1 5 60
S. Waheed 2 4 4 6 31 6.45
Mansoor Shah 2 2 9 3 41 4.88
B. Prakash 2 2 3 3 21 9.52
Vinesh 2 2 3 1 18 11.11
Shazaan Shah 2 2 1 0 6 33.33
Nosher Cama 2 1 4 1 20 10
C. Rajendra 2 1 2 6 25 8
N. Karanjawala 2 0 0 4 20 10
Ivor Fernandes 2 0 0 0 10 20
Altamaash Ahmed 1 5 4 1 18 5.56
S. S. Shah 1 2 5 3 24 4.17
Nazak Chenoy 1 1 0 0 6 16.67
Bezan Chenoy 0 6 1 1 18 0
Arif Patel 0 2 1 2 11 0
Subhag Singh 0 1 3 1 14 0
S. N. Joshi 0 1 2 1 17 0
Vijay Kasbekar 0 1 0 2 7 0
Adil Dajee 0 1 0 0 4 0
S. Padmanabhan 0 1 0 0 1 0
Himmat Singh 0 1 0 0 9 0
A. M. Jadhav 0 0 1 1 9 0
Vinay Lagad 0 0 0 0 2 0
Neil Darashah 0 0 0 0 1 0
A. Mangalorkar 0 0 0 0 1 0
Darius Byramji 0 0 0 0 1 0
D. J. Surti 0 0 0 0 4 0
Amjad Khan 0 0 0 0 1 0
Asad Siddiqui 0 0 0 0 4 0