642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC

Trainer's Statistics as on 19-Mar-2017

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 25 15 10 6 87 28.74
Imtiaz A. Sait 20 13 16 15 118 16.95
S. K. Sunderji 14 17 19 10 123 11.38
M. Narredu 14 11 10 8 97 14.43
D. Todywalla 13 9 13 17 123 10.57
Narendra Lagad 12 9 12 23 201 5.97
C. D. Katrak 9 10 10 10 110 8.18
Vishal Gaikwad 9 9 5 7 50 18
M. K. Jadhav 8 11 5 5 70 11.43
Faisal A. Abbas 8 10 14 8 104 7.69
Adhiraj S Jodha 8 10 9 12 90 8.89
Altaf Hussain 8 8 6 3 61 13.11
Sanjay Kolse 7 8 7 7 54 12.96
S. Waheed 7 5 6 8 49 14.29
Rehanullah Khan 6 12 4 4 59 10.17
Bezan Chenoy 5 8 2 2 32 15.63
H. J. Antia 5 4 5 6 45 11.11
Zadmal Singh 5 1 3 4 24 20.83
Karthik G. 4 17 5 13 81 4.94
Shazaan Shah 4 4 3 4 21 19.05
Hosidar Daji 4 2 6 5 44 9.09
Vinesh 4 2 6 1 29 13.79
Subhag Singh 4 1 3 1 27 14.81
C. Rajendra 3 4 4 7 37 8.11
Mansoor Shah 3 3 11 5 71 4.23
M. P. Jodha 3 3 5 3 48 6.25
Nazak Chenoy 3 3 1 0 16 18.75
Nosher Cama 3 1 6 2 33 9.09
S. S.Attaollahi 3 1 1 1 8 37.5
Ivor Fernandes 3 0 1 1 14 21.43
B. Prakash 2 2 4 4 33 6.06
N. Karanjawala 2 0 2 6 44 4.55
Altamaash Ahmed 1 6 4 2 26 3.85
S. S. Shah 1 3 6 5 40 2.5
Vijay Kasbekar 1 2 1 3 16 6.25
S. N. Joshi 1 1 4 3 28 3.57
S. Padmanabhan 1 1 0 0 2 50
S. Narredu 1 1 0 0 2 50
A. M. Jadhav 0 3 2 1 27 0
Arif Patel 0 2 1 2 16 0
Adil Dajee 0 1 1 0 11 0
Himmat Singh 0 1 0 0 14 0
Asad Siddiqui 0 1 0 0 8 0
Vinay Lagad 0 0 0 0 4 0
A. Mangalorkar 0 0 0 0 1 0
Amjad Khan 0 0 0 0 1 0
D. J. Surti 0 0 0 0 4 0
Rajesh Narredu 0 0 0 0 1 0
Darius Byramji 0 0 0 0 1 0
Irfan Ghatala 0 0 0 0 1 0
Laxman Singh 0 0 0 0 1 0
Neil Darashah 0 0 0 0 1 0
Aravind G. 0 0 0 0 2 0