642-980, / EX200, / 700-701, / 70-466, / MB2-704, / MB5-705, / 98-349, / 070-411, / 300-208, / 70-412, / 642-889, / 70-332, / PMI-RMP, / 640-864, / 200-120, / 156-215-77, / 070-331, / A00-211, / C4040-250, / 220-802, / 1Z0-062, / 70-480, / PRINCE2-PRACTITIONER, / AWS-SysOps, / 70-331, / 070-465, / 070-413, / MB2-701, / 70-467, / 640-554, / C_TADM51_731, / 070-486, / 640-916, / 350-018 |, C4040-250 |, 810-403 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |, 640-554 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, AWS-SysOps |, N10-006 |, CCD-410 |, 210-260 |, MB5-705 |, 70-483 |, 810-401 |, 70-486 |, 200-310 |, 300-101 |, 400-201 |, 70-347 |, ADM-201 |, 300-208 |, EX200 |, 400-051 |, 70-461 |, MB2-707 |, MB2-707 |, 300-070 |, 200-120 |, 300-320 |, 300-115 |, 400-101 |, 70-346 |, 70-480 |, 300-075 |, 210-060 |, SY0-401 |, M70-201 |, HP0-S41 |, 100-101 |, MB2-702 |, 101 |, 70-488 |, MB2-701 |, CISSP |,
Home - RWITC RWITC
TRAINER WISE HORSES IN TRAINING
1A. M. Jadhav2Adhirajsingh Jodha3Adil Dajee4Altaf Hussain
5Altamaash A. Ahmed6Amjad Khan7Arif Patel8Arjun Mangalorkar
9Asad Siddiqui10B. Prakash11Bezan Chenoy12Bharath Singh
13C. D. Katrak14C. Rajendra15Dallas Todywalla16Faisal A. Abbas
17H. J. Antia18Himmat Singh19Hosidar Daji20Imtiaz A. Sait
21Ivor Fernandes22K. S. V. Prasad Raju23Karthik Ganapathy24M. Eshwer
25M. K. Jadhav26M. Narredu27Magansingh P. Jodha28Mansoor Shah
29Narendra Lagad30Nazak Chenoy31Nirad Karanjawala32Nosher Cama
33P. Shroff34Rehanullah Khan35S. Ganapathy36S. K. Sunderji
37S. S. Shah38S. Waheed39Sangramsinh N. Joshi40Sanjay Kolse
41Shazaan Shah42Subhag Singh43Vijay Kasbekar44Vinay Lagad
45Vinesh46Vishal Gaikwad47Zadmal Singh


Sr. No.HorseRatingDescriptionSire-DamOwnership
1ALBEMARIENAch f 2Strong Suit-Star Qualities Mr & Mrs Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders' Farm Pvt Ltd's
2SOUTHERN STORM30b g 3Pour Moi-Dont Dili Dali [GB]Mr & Mrs Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders' Farm Pvt Ltd's